febrer 2016

Total 1 Posts

Moció CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA

MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL L’article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol “Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques”,