Mocions

Total 5 Posts


Moció a favor de les escoles bressol municipals

PLE 30/03/17 21.1. – MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’OLOT EN COMÚ A L’AJUNTAMENT D’OLOT EXIGINT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I EL PAGAMENT DE LES QUANTITATS NO SATISFETES A L’AJUNTAMENT D’OLOT I QUE HAN ESTAT DESTINADES AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES

Moció TARIFACIÓ SOCIAL

MOCIÓ  PER DESPLEGAR LA TARIFACIÓ SOCIAL I ELABORAR UN REGLAMENT DE SUBVENCIONS A LES PERSONES AMB DIFICULTATS PER COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES AMB L’AJUNTAMENT 1. Atès que l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha de fer front amb major intensitat a les conseqüències socials d’una crisi econòmica que ha instaurat la

Moció CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA

MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL L’article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol “Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques”,