PROGRAMA

OLOT UNA CIUTAT AMB PRESENT I  FUTUR

Som una força municipalista, amb les polítiques de proximitat com a eines de construcció de llibertat, igualtat i fraternitat. Sabem que la gent comuna té més poder del que ens han fet creure. I que els carrers, les places i els barris són els espais on aquesta força mostra tota la seva capacitat creativa, on fa possible cada dia la vida i l’esperança, enfront les injustícies i les pors, on el talent i la intel·ligència ciutadana bateguin amb força; on ningú pugui destruir la natura.

Fem un ajuntament més Cuidador, Valent, Habitable, Feminista i Ecològica

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash