justícia social

Total 3 Posts

Vídeo 2 anys de comuns a Olot

Hem engegat una línia estratègica de treball on volem comunicar tota l’acció realitzada a l’ajuntament a través del conegut portal de vídeos yotube. Concretament avui presentem un resum del vídeo (estructurat en els 8 punts més destacats a on hem pogut incidir durant aquest 2 anys de legislatura). Ara mateix només està penjat un resum

Moció TARIFACIÓ SOCIAL

MOCIÓ  PER DESPLEGAR LA TARIFACIÓ SOCIAL I ELABORAR UN REGLAMENT DE SUBVENCIONS A LES PERSONES AMB DIFICULTATS PER COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES AMB L’AJUNTAMENT 1. Atès que l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha de fer front amb major intensitat a les conseqüències socials d’una crisi econòmica que ha instaurat la

Moció CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA

MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL L’article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol “Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques”,