Moció TARIFACIÓ SOCIAL

MOCIÓ  PER DESPLEGAR LA TARIFACIÓ SOCIAL I ELABORAR UN REGLAMENT DE SUBVENCIONS A LES PERSONES AMB DIFICULTATS PER COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES AMB L’AJUNTAMENT 1. Atès que l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha de fer front amb major intensitat a les conseqüències socials d’una crisi econòmica que ha instaurat la

Moció CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA

MOCIÓ CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA I LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL L’article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol “Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques”,

Manifest

A Olot, els moviments socials en defensa del territori, dels drets de les persones en general i dels treballadors en particular, per l’habitatge digne, per una cultura més oberta i una educació més lliure, fa anys que treballen perquè el lloc on vivim sigui un lloc millor. A rebuf de la crisi, aquesta feina s’ha

Codi Ètic

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació hauran de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars, i amb espais reals de